Student aan zet is een podium voor studenten om hun werk voor Blanco Methode Burgerschap aan een groot publiek te laten zien. Als je je werk wilt plaatsen in het blog dan kun je dit door jouw docent naar blancoburgerschap@gmail laten sturen. Houdt er rekening mee dat niet al het werk wordt geplaatst.

Bij de Blanco Methode Burgerschap is aandacht voor kritisch en creatief denken. Om ruimte te geven aan het creatieve denken zijn er verschillende werkvormen waarbij gedicht, gefilmd, gebouwd, gefotografeerd, gespeeld en geïllustreerd kan worden. Op de pagina docent staan verschillende werkvormen en werkbladen. Mocht u toegang tot de gesloten onderdelen willen hebben stuur dan een mail naar blancoburgerschap@gmail.com.

BLANCO BURGERSCHAP ROADMAP CURRICULUM

TEAM BLANCO

Blanco format Maaike B
Blanco format Chune H
Blanco format Marlies H
Blanco format Chris S
Blanco format Jochem

WIE?

Geinspireerd door het gedachtegoed van hedendaagse humanistische denkers (Gert Biesta, Martha Nussbaum e.a.) ontstond een verlangen naar een andere invulling van burgerschap. Blijkbaar was ik niet de enige met dit verlangen, want niet veel later organiseerde het Ministerie van OCW het BurgerschapLab. Met studenten en docenten vormden wij de  projectgroep Blancoburgerschap. Uit onze eerste interviews met studenten kwam naar voren dat zij burgerschap belangrijk vinden. Wel mag er meer aandacht zijn voor kritische denkvaardigheden, creativiteit en mag het taalniveau omhoog. Maart 2019 presenteerden wij  bij de afsluiting van het BurgerschapsLab ons concept Blanco Methode Burgerschap en wat schetste onze verbazing: we wonnen! Wat begon als verlangen resulteerde in een creatief en intensief project waarvan jullie hier de opbrengst zien.

Met dank aan iedereen voor het mogelijk maken van project Blanco: Ministerie van OCW, Kennispunt MBO burgerschap, Ollie: Benjamin Veenstra, Bureau Common Ground: Bram Eijdhof en Dieuwertje de Graaff, GLU: Marijn Wiersema. De studenten Emma Albers (illustratie) en Kristel van Prooijen (webdeveloping) en met name dank aan de studenten Maaike Baaij, Jochem van de Craats, Chune Huijbregts en Christian Sterk (vormgeving) voor hun ongelooflijke inzet, enthousiasme en feedback.  

Marlies Houtbraken

IN SAMENWERKING MET

Blanco Burgerschap
Logo kennispunt Onderwijs en Examinering_blokje_28112018
Blanco Burgerschap BCG
GLU_FULL_CMYK_Retina