POLITIEK

Hou jij je bezig met politiek of denk je dat je hier geen invloed op hebt? Als je dit laatste denkt zou dit jammer zijn, want politiek speelt zich overal af. Iedereen is onderdeel van het politieke veld. Het politieke veld is niet beperkt tot Den Haag, het is ook je woonplaats, het werk en de school. Een voorbeeld binnen school zijn klassenvertegenwoordigers, zij behartigen de belangen van de klas. Naast het behartigen van groepsbelangen gaat het bij politiek ook om het bewaken van grondrechten en mensenrechten, zoals gelijkheid, vrijheid en veiligheid. De grondrechten vertegenwoordigen de waarden van een rechtstaat en zijn een leidraad voor de wetten van een land. Hoe wij hierover denken en invulling aan geven verschilt per mens. Op jonge leeftijd hebben vooral ouders of familieleden invloed op dit denken, zij stimuleren en corrigeren je gedrag waar nodig. Op latere leeftijd komt hier de school- en/of werkomgeving en de peer-groep bij, maar ook de overheid, media en digitale communicatie zijn belangrijke invloeden. Al deze factoren maken hoe wij ons leven willen vormgeven, met onze medemens omgaan en de politieke keuzes die wij maken.