PRIVAAT

Geen armoede, geen honger, gezondheidszorg voor iedereen, vrouwen en mannen overal gelijkwaardig, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, schone en betaalbare energie, veilige infrastructuur, leefbare steden, gezonde oceanen en rivieren, gezonde flora en fauna, beperken van klimaatverandering, duurzame productie en consumptie. Bovengenoemde onderwerpen vallen allemaal onder de werelddoelen die in 2015 door 193 wereldleiders werden ondertekend. De deadline voor deze doelen is 2030 en zij vallen allemaal onder de dimensie Privaat. Waarom? De private levenssfeer gaat over geld, economie, consumeren en produceren, over eigenbelang en wereldbelangen. Werelddoelen hebben zowel impact op de eigen leefomgeving als op de wereld.